News

Kalliopaljastumista otettujen kivinäytteiden kultapitoisuus jopa 12 800 grammaa tonnissa, uraanipitoisuus jopa 43,6 %

Vancouver, Kanada -- Mawson Resources Limited ("Mawson") TSX -- MAW; Frankfurt -- MRY. "Olemme analysoineet huippuluokan kulta- ja uraanipitoisuuksia kalliopaljastumista otetuista kivinäytteistä, jotka ovat peräisin Mawsonin Rompas-tutkimusprojektialueelta", kertoo Mawsonin toimitusjohtaja Michael Hudson. Suomessa sijaitseva projektialue hankittiin hiljattain ranskalaiselta AREVA NC -yhtiöltä.

Rompas on uusi kulta- ja uraaniesiintymä, jonka AREVA löysi vuonna 2008. Esiintymä on suojattu 118 neliökilometriä kattavilla valtaushakemuksilla. Kulta- ja uraanin huippupitoisuuksia sisältäviä näytteitä on löydetty maan pinnalta alueelta, jonka pituus on yli 6 kilometriä ja leveys 200 metriä. Analysoitujen näytteiden kultapitoisuus on korkeimmillaan 12 800 grammaa tonnissa ja uraanipitoisuus 43,6 %, ks. taulukko 1.:

Taulukko 1: Yhteenveto AREVA:n ja Mawsonin kivinäytteistä Rompaksen alueelta;
  Areva
kulta (g/t)
Mawson
kulta (g/t)
Areva
uraani (ppm)
Mawson
uraani (ppm)
Keskimäärin 1 146 224 27 292 (2.7%) 36 088 (3.6%)
Suurin 12 800 1 830 249 000 (24.9%) 435 500 (43.6%)
Pienin 0,1 0,01 13 2
Näytemäärä 20 21 20 21

AREVA valitsi 20 näytettä analysoitavaksi 150 tähän mennessä havaitun, radiometrisesti anomaalisen Rompaksen alueella sijaitsevan kohteen joukosta. Kohteet sijoittuvat pohjoisluode-eteläkaakko -suuntaiselle alueelle, jonka pituus on noin 6 km ja leveys 200 m. Tutkimusprojektialueella ennen hankintapäätöstä tekemiensä tutkimusten yhteydessä Mawson keräsi 21 kivinäytettä kalliopaljastumista kahdelta vyöhykkeeltä. Vyöhykkeiden koko oli 400 x 200 m ja 120 x 50 m, joiden etäisyys toisistaan on noin 5 km (taulukko 1.). Kummankin yhtiön keräämät kivinäytteet on otettu kalliopaljastumista. Näytteet ovat luonteelta valikoituja eivätkä todennäköisesti edusta esiintymän keskimääräisiä pitoisuuksia. Pohjois-Suomelle tyypilliseen tapaan kalliopaljastumat ovat tutkimusprojektialueella harvassa. Systemaattista näytteenottoa alueen kallioperän rakenteiden poikkisuuntaan ei ole tähän mennessä tehty. Merkittävää on, että osassa näytteitä on analysoitu korkeita kultapitoisuuksia ilman kohonneita uraanipitoisuuksia: tämä viittaa siihen, että malminmuodostusprosessit ovat saattaneet olla kultavoittoisia. Esiintymä on maapeitteen alla, ja sen tähän mennessä havaitut ääripäät ovat kuuden kilometrin etäisyydellä toisistaan.

Esiintymä vaikuttaa olevan luonteeltaan hydroterminen ja murrosrakenteiden kontrolloima. Sen isäntäkivinä ovat pääosin metavulkaaniset kivet, jotka saattavat osin olla karsiutuneita ja/tai hornfelsisiä. Uraani esiintyy uraniniittinä. Metallista kultaa ja uraniniittia on löytynyt paljastuneiden metavulkaanisten isäntäkivien limoniittisistä raoista kalliossa.
"Rompas on AREVA:n Suomesta löytämä uusi, mielenkiintoinen kulta- ja uraanilöydös, jonka oikeudet Mawson nyt kokonaan omistaa. Tämä lippulaivaprojekti vahvistaa selvästi Mawsonin asemaa kullan ja uraanin etsijänä. Näin korkeiden kulta- ja uraanipitoisuuksien löytyminen kalliopaljastumista alueelta, jossa ei aikaisemmin ole etsitty malmeja eikä ylipäätään kairattu, antaa Mawsonille huikeat mahdollisuudet uusien löytöjen tekemiseen. Korkeita pitoisuuksia sisältävien näytteiden sijoittuminen laajalle, pituudeltaan yli 6 km alueelle on erittäin rohkaisevaa. Odotamme kiireistä ja mielenkiintoista kenttätutkimuskautta Suomessa", sanoo Michel Hudson.

Mawsonin suunnitelmissa on aktiivinen kenttäkausi kesälle 2010 Rompaksessa. Alueella tehdään geologista kartoitusta ja geokemiallista näytteenottoa sekä viedään läpi lentogeofysiikan mittausohjelma matalalentomenetelmällä. Yksityiskohtaisempi tutkimusohjelma julkistetaan lähitulevaisuudessa. Yhtiölle on etua siitä, että sen palvelukseen siirtyy useita kohdealueella työskennelleitä ja sen alun perin löytäneitä AREVA:n geologeja. Rompaksen tutkimusprojektialue on suojattu valtaushakemuksin. Kairaaminen ja tutkimuskaivantojen tekeminen on luvallista, kun valtaukset tulevat lainvoimaisiksi. Suomessa valtaushakemusten käsittely on tällä hetkellä hidasta, ja Mawson tekee viranomaisten kanssa yhteistyötä viedäkseen käsittelyprosessin mahdollisimman nopeasti läpi. Yhtiö on jo AREVA:n kanssa yhteistyössä tilannut asiantuntijaselvityksen tutkimusalueella sijaitsevista NATURA 2000 -alueista. Lisäksi tekninen NI43-101-raportti on tekeillä ja sen odotetaan valmistuvan piakkoin.

AREVA on Mawsonin merkittävä osakkeenomistaja 11 % omistusosuudellaan, ja sillä on lisäksi mahdollisuus hankkia 8 % lisäosuus yhtiöstä käyttämällä 4,2 miljoonaa hankintaoptiotaan 1 Kanadan dollarin kappalehintaan. AREVA:lta hankittujen malminetsintäkohteiden kokonaispinta-ala on yhteensä 16 156 hehtaaria. Ne kaksinkertaistavat Mawsonin jo ennestään laajojen tutkimusprojektialueiden pinta-alan Skandinaviassa. Yhtiö käy läpi kolmen muun AREVA:lta hankitun tutkimusprojektin tutkimustuloksia, ja julkistaa lisätietoja aiheesta sitä mukaa kun niitä syntyy.

Seuraavat Rompas-tutkimusprojektia käsittelevät linkit johtavat Mawsonin verkkosivuille:

Toimitusjohtaja Hudsonin Rompas-tutkimusprojektia käsittelevä webcast-haastattelu on saatavilla osoitteessa http://www.mininginteractive.com/videos/videos.php?link=20100607_Mawson&tabselect=mawson.

Mawson Resources Ltd (TSX:MAW, FRANKFURT:MRY, PINKSHEETS:MWSNF)

Mawson Resources Ltd on luonnonvarojen hankinta- ja kehitysyhtiö, jolla on hallussaan metalli- ja energiakohteita.

Mawson on tunnettu Skandinavian johtavana uraaninetsintäyrityksenä. Yhtiöllä on projekteja Ruotsissa ja Suomessa. Kun Euroopan unionissa vähennetään riippuvuutta hiilipohjaisista energialähteistä ja jatketaan keskustelua energiaturvallisuudesta, Mawsonilla on erinomainen mahdollisuus tarjota Eurooppaan yhtä tulevaisuuden vähäpäästöisistä energiapolttoaineista. AREVA omistaa 11 % yhtiöstä ja on sille aktiivinen tekninen kumppani.

Mawson etsii myös kultaa ja kuparia lupaavalta Cordilleran alueelta Perusta. Painopiste on uudessa korkeiden pitoisuuksien esiintymässä Alto Quemadon alueella.

Vahva kassatilanne sekä eurooppalainen ja eteläamerikkalainen malminetsintäportfolio, jonka kohteet sijaitsevat lainsäädännöllisesti erilaisilla alueilla, antavat Mawsonille hyvän mahdollisuuden kehittää johtavaa asemaansa uraani- ja kultateollisuuden piirissä.

Merkittyjen osakkeiden määrä: 42 697 253. Kassatilanne: noin 9,5 Kanadan dollaria

Hallituksen puolesta,

"Michael Hudson"
hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja

Investor Information
www.mawsonresources.com
1305 -- 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7
Company Contact: Mariana Bermudez +1 (604) 685 9316
Investor Relation Consultants - Mining Interactive
Nick Nicolaas +1 (604) 657 4058
Email: info@mawsonresources.com

Forward Looking Statement. The statements herein that are not historical facts are forward-looking statements. These statements address future events and conditions and so involve inherent risks and uncertainties, as disclosed under the heading "Risk Factors" in the company's periodic filings with Canadian securities regulators. Actual results could differ from those currently projected. The Company does not assume the obligation to update any forward-looking statement. The TSX Exchange has not reviewed and does not accept responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

Quality Control. Mawson samples were analyzed by ME-MS81, U-XRF05, XRF-10, Au-GRA21 and Au-AA25 techniques by ALS Chemex Ltd's laboratories in Pitea, Sweden and Vancouver, Canada. Areva's samples were assayed at the Labtium Oy laboratory in Rovaniemi, Finland by methods 511P and 704P. The results of the duplicate laboratory analyses appear to be acceptable however no field standards or blanks were included in the sample stream.

The qualified person for Mawson's Finnish projects, Erkki Vanhanen, Finnish Exploration Manager for Mawson with a designation of European Geologist for the European Federation of Geologists (EFG), has reviewed and verified the contents of this release.