News

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (TUKES) on 31.10.2011 päättänyt myöntää Mawson Energi AB:lle valtausoikeudet alueelle, joka sijaitsee Ylitornion ja Rovaniemen rajalla. Karsikkovaara 1-17, Rompas 1-46 ja Kaunismaa 1-47 -nimiset valtausalueet koostuvat 110 valtauksesta yhteispinta-alaltaan noin 106 neliökilometriä. Valtaukset ovat voimassa kolme vuotta myöntämispäivästä. Päätös sisältää tiukkoja tutkimusmenetelmien rajoituksia valtausalueella sijaitsevilla Natura 2000 -alueilla.

Asia tuli vireille 15.10.2009 työ- ja elinkeinoministeriöön jätetyllä hakemuksella. Kaivoslaki (503/1965) on kumottu 1.7.2011 voimaan tulleella kaivoslailla (621/2011), jonka mukaan kumotun kaivoslain nojalla työ-ja elinkeinoministeriössä vireillä olleet asiat siirtyivät kaivosviranomaisena toimivaan TUKES:iin. Ennen 1.7.2011 vireille tulleet hakemukset ratkaistaan kaivoslain (503/1965) mukaisesti ottaen huomioon uuden kaivoslain (621/2011) siirtymäsäännökset.

Kaivoslain mukainen valtaus tarkoittaa sitä, että yhtiöllä on yksinoikeus valtausalueella olevien malmien tutkimiseen. Valtaus ei anna minkäänlaista omistus- tai käyttöoikeutta maahan. Valtauskirjat oikeuttavat yhtiön selvittämään esiintymien laadun ja laajuuden, ja antavat oikeuden hakea kaivosoikeutta niille alueille, joilla tutkimuksilla on osoitettu olevan malmeja niin runsaasti ja siinä muodossa, että esiintymä on todennäköisesti taloudellisesti hyödynnettävissä.

- Tämä on erittäin merkittävä askel malmitutkimustemme edistymiselle Rompaksen tutkimus-alueella, toteaa Mawsonin toimitusjohtaja Michael Hudson. - Aiomme keskittää alueen tutkimuksiin aikaisempaa selvästi enemmän voimavaroja heti, kun päätös on saanut lainvoiman.

Mawson Resources Ltd (TSX:MAW, FRANKFURT:MRY, PINKSHEETS:MWSNF)

Mawson Resources Ltd on luonnonvarojen hankinta- ja kehitysyhtiö, jolla on hallussaan metalli- ja energia-kohteita. Rompaksen tutkimusalue Rovaniemen, Tervolan ja Ylitornion alueella koostuu 110 valtausalueesta joiden yhteispinta-ala on noin 106 neliökilometriä sekä 723 valtaushakemus-alueesta yhteispinta-alaltaan noin 647 neliökilometriä. Valtaukset eivät toistaiseksi ole lainvoimaisia. Alueen suurin maanomistaja on Suomen valtio.

Lisätietoja
Erkki Vanhanen
tutkimuspäällikkö, Mawson Energi AB
puh.: +358 50 448 8005
email: erkki.vanhanen@mawson.se

Tapani Hyysalo
operatiivinen päällikkö, Mawson Energi AB
puh.: +358 50 448 8303
email: tapani.hyysalo@mawson.se

Investor Information
www.mawsonresources.com
1305 -- 1090 West Georgia St.,
Vancouver, BC, V6E 3V7
Company Contact: Mariana Bermudez
+1 (604) 685 9316
Investor Relation Consultants - Mining Interactive Nick Nicolaas, +1 (604) 657 4058
email: info@mawsonresources.com